Wyciek danych – jak się chronić i co zrobić w przypadku wycieku? 

Czy wiesz, że w ciągu sekundy wycieka z firm blisko 200 rekordów danych? Sposobem na uniknięcie ich utraty są odpowiednie zabezpieczenia. Równie ważne jest odpowiednie działanie w sytuacji, kiedy już dojdzie do wycieku. Co zatem zrobić w sytuacji zagrożenia? 

Wyciek danych z firm, a nawet wyciek naszych prywatnych danych, to ogromne niebezpieczeństwo i widmo nieuchronnej straty. Stąd, jeśli dojdzie do wycieku, by zmniejszyć straty, ważna jest szybka reakcja i niezwłoczne podjęcie działań. 

Wyciek danych statystyki

Czy wiesz, że blisko 80% firm w minionym roku doświadczyło zagrożenia bezpieczeństwa swojej sieci? Z tego aż ⅔ małych firm w wyniku wycieku danych upadło w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia. A średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych wyniósł 4 mln$. 

Wyciek danych jak się chronić – to musisz  zrobić 

W chwili, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo danych firma, aby zmniejszyć straty związane z wyciekiem, powinna niezwłocznie podjąć kilka niezbędnych kroków. 

  1. Zastosuj weryfikację dwuskładnikową

Przede wszystkim w przypadku kont bankowych, czy kont mailowych zastosuj weryfikację dwuskładnikową. Poza standardowym hasłem pojawi się dodatkowe zabezpieczenie w postaci jednorazowego kodu generowanego przez system i przesłanego smsem na zweryfikowane numer telefonu. 

  1. Chroń dane przed wyciekiem

Aby chronić dane firmowe ważna jest ich ochrona przed ewentualnym wyciekiem. W tym celu warto użytkownikom sieci, czyli pracownikom, zablokować możliwość wysyłania na zewnątrz sieci istotnych informacji firmowych.  

  1. Kontroluj przepływ danych wewnątrz firmy 

Aby wzmocnić bezpieczeństwo danych ważna jest również kontrola przepływu danych wewnątrz firmy. 

  1. Analizuj zachowania pracowników

Poza przepływem danych warto również kontrolować pracę i działania pracowników. A w szczególności to, co drukują, z jakich stron internetowych korzystają i jak wykorzystują programy firmowe. 

  1. Przeprowadź audyt

Kolejnym krokiem jest samodzielny audyt lub audyt przeprowadzony z pomocą doświadczonej firmy. 

  1. Sprawdź zgodność działań zgodnie z przepisami

RODO, HIPAA, czy PCI-DSS, to przepisy, których m.in. właściciele firm, czy urzędnicy muszą przestrzegać. Naruszenie ich lub nieprzestrzeganie  może skutkować nie tylko wyciekiem danych, ale również karami nałożonymi na firmę. 

A w przypadku, kiedy dojdzie już, pomimo wprowadzonych zabezpieczeń, do zagrożenia 

ustal źródło wycieku 

W sytuacji zagrożenia pierwsze co należy zrobić, to zlokalizowanie wycieku. W ten sposób zmniejszysz rozmiar strat i w krótkim tempie wprowadzisz niezbędne środki zaradcze. 

Wyciek danych – jak sprawdzić, czy moje dane wyciekły? 

Jeśli masz podejrzenie, że Twoje dane mogły wyciec, jednym ze sposobów weryfikacji jest skorzystanie ze strony https://haveibeenpwned.com/. Po wpisaniu swojego numeru telefonu lub adresu mailowego nasze dane będą podświetlane na zielono (dane są bezpieczne) lub na czerwono (to informacja, że nasze dane wyciekły). Co ciekawe, strona pokazuje nam również, z której bazy danych nastąpił wyciek i ile razy. 

Wyciek danych – podsumowanie 

Jedno jest pewne. Każdorazowo wyciek danych, to kosztowna i niebezpieczna sytuacja, która może skutkować nawet upadłością firmy. Z tego powodu warto zastosować profilaktycznie w swojej firmie, czy też organizacji, wspomniane wyżej czynniki zapobiegawcze.